O konferencji

Studenckie Koło Naukowe Wentylacji, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa EQUILIBRIUM 

zaprasza na

III Ogólnopolską Konferencję naukową poświęconą Inżynierii Środowiska,

organizowaną na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej pod honorowym patronatem
JM Rektora PK, prof. dr hab. inż. Jana Kaziora
Dziekana Wydziału, dr hab. inż. Stanisława M. Rybickiego
oraz
Dyrektora Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza,
prof. dr hab. inż. Jacka Schnotale.

Konferencja odbędzie się w dniach 7- 8 czerwca 2018 roku.

Zapraszamy doktorantów i studentów kierunków związanych z inżynierią środowiska, członków kół naukowych z całej Polski, pracowników administracji miejskiej oraz wszystkich zainteresowanych.

Konferencja poświęcona jest trzem głównym tematom:

Odpady – problematyka odpadów opakowaniowych, technologia spalarni odpadów, korzyści wynikające z budowy spalarni, współpraca spalarni z miejskim systemem ciepłowniczym, tematy związane z recyklingiem odpadów;

Środowisko – wszelkie tematy związane z wentylacją (przemysłowa, p.poż.), klimatyzacją i ogrzewnictwem, oczyszczaniem ścieków oraz uzdatnianiem wody, a także energooszczędne systemy klimatyzacji dla budynków niskoenergetycznych;

Atmosfera – zagadnienia filtracji powietrza, ochrona jakości powietrza, instalacje przemysłowe, metodyka pomiarów zanieczyszczeń, a także smog w Krakowie.

Chęć udziału biernego (słuchacza) należy zgłosić do 15 maja 2018 roku poprzez formularz kontaktowy w zakładce napisz do nas  lub wysyłając e – mail na adres konferencja.osa@gmail.com, w temacie wpisując „Zgłoszenie słuchacza”.

Do wygłoszenia referatów i prezentacji posterów serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów Wydziału Inżynierii Środowiska oraz wydziałów i kierunków pokrewnych, a także przedstawicieli przedsiębiorstw działających w obszarach będących przedmiotem konferencji.

Referaty powinny mieścić się w jednym z trzech działów tematycznych. Wybrane artykuły zostaną opublikowane w monografii (5pkt. za rozdział wg MNiSW). Propozycje referatów przeznaczonych do monografii należy przesłać najpóźniej do 5.04.2018r.

Szczegóły na www.osa.wis.pk.edu.pl

FB: Ogólnopolska Konferencja Naukowa OSA

 

ORGANIZATORZY:

ekran_pion_jasne_tlo

 HONOROWY PATRONAT:

Logo Politechnikawis_logo

nowy_logotyp krakow_CMYK

 SPONSORZY:

logo papstPATRONI:

logo

27591386_1892522174105799_160774404_n

302225_10151192599542348_716709300_n

27535659_1892522234105793_897139896_o

27497352_1892522217439128_1452536379_n

27497191_1892522194105797_790480057_n

27497339_1892522204105796_1613541483_n

27591411_1892522177439132_847597067_n

chik

 winieta_2015

logo